13 Ogos 2009

Hormat kepada Guru

Kalau ditanya apa perbezaan paling ketara antara nak muay hebat dengan nak muay kurang hebat, Cikgu akan katakan “Hormat kepada Guru“. Cikgu sudah lama terlibat dalam tomoi. Apa yang Cikgu lihat, nak muay yang hebat sangat menghormati guru/jurulatih mereka. Orang Thailand sangat menghormati guru kerana dalam ajaran Buddha, guru dianggap sebagai suatu tempat suci berisi ilmu. Malah, penganut Buddha mengganggap guru sebagai jelmaan Buddha.

Muay Thai tidak dapat lari daripada adat menghormati guru. Sebelum naik ke gelanggang, nak muay terlebih dahulu dipakaikan mongkon oleh guru mereka dalam bilik persalinan. Guru akan membaca jampi mentera atau doa untuk keselamatan nak muay. Semasa adat ini dilakukan, nak muay akan menundukkan kepala sambil membuat wai (hormat).

Semasa di atas gelanggang, nak muay sekali lagi memberi penghormatan kepada guru melalui gerakan yang dipanggil langkah sembah atau Wai Kru. Sebelum perlawanan bermula, nak muay sekali lagi ke penjuru gelanggang untuk dicabut mongkon oleh gurunya. Adat ini dipanggil Pitee Tod Mongkon.

Tiada ulasan: